laden
laden ...
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu logo

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt de Klimaatmonitor (klimaatmonitor.databank.nl) veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarnaast streeft de Klimaatmonitor naar een duurzaam hoge bouwkwaliteit, zodat beheer en doorontwikkeling gericht gebeurt en tegen beheersbare kosten.

Eén van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Algemeen

Over het algemeen voldoet de Klimaatmonitor aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Maar door haar omvang en complexiteit kan de site niet 100% aan de webrichtlijnen voldoen. Op onderstaande punten voldoet de Klimaatmonitor nog niet:

Er is een aanpassing nodig in de software, waarvan de Klimaatmonitor gebruik maakt. Dit zal op korte termijn worden doorgevoerd. De complexiteit van twee webpagina's (Inhoudsopgave en Baseline Emission Inventory) is dermate groot, dat zeer arbeidsintensieve aanpassingen nodig zijn om te kunnen voldoen is om de aan de Webrichtlijnen versie 2. Deze aanpassingen zijn niet doorgevoerd om de volgende redenen: De Inhoudsopgave bevat een kopie van de mappenstructuur van de Database. De Database voldoet wel aan de Webrichtlijnen versie 2 en de informatie daarin is dus voor iedereen toegankelijk. De Baseline Emission Inventory is bedoeld als input voor een monitoringwebsite van de Europese Unie. Deze input moet handmatig ingevuld worden, en daarom is het niet noodzakelijk dat de Baseline Emission Inventory machineleesbaar is.